poniedziałek, 24 grudnia 2012

  PORADNIK

  PROGRAMOWANIA PILOTA HÖRMANN HSM 4-868

Zachowaj szczególną ostrożność. Jeżeli podczas programowania pilota znajdziesz się w zasięgu odbiornika radiowego, spowodujesz ruch bramy.
Koniecznie usuń wszystkie przeszkody z pola ruchu bramy.
Jeżeli nie masz oddzielnego wejścia do garażu, wszystkie czynności programowania powinny zostać wykonane z wnętrza garażu. Podczas wykonywania czynności programowania upewnij się że nie ma osób ani obiektów w obszarze ruchu bramy.
 • NALEŻY PRZYGOTOWAĆ STAREGO (nauczającego kodu) I NOWEGO PILOTA (uczącego się kodu).
 • Zbliżamy piloty do siebie (najlepiej tak, aby miały kontakt obudów).
 • Naciskamy przycisk STAREGO pilota i przytrzymujemy. Dioda LED zaświeci światłem ciągłym.
 • Naciskamy ten sam przycisk NOWEGO pilota i przytrzymujemy. Dioda LED zacznie migać powoli przez okres 4 sekund i zacznie migać szybko, gdy proces programowania kanału zostanie zakończony. Dioda zgaśnie po puszczeniu przycisku.
 • Proces programowania powtarzamy dla każdego kanału.
 • Testujemy nowego pilota. Jeżeli proces nie powiódł się, powtarzamy powyższe czynności.

Proces uczenia zostanie przerwany jeżeli puścisz kodowany przycisk w czasie migania diody LED.
Jeżeli zaistniej potrzeba usunięcia pamięci pilota,  można wykonać to przez przycisk reset znajdujący się w środku obudowy.

PO WYKONANIU CZYNNOŚCI NOWY PILOT PRZEJMIE USTAWIENIA OD STAREGO PILOTA I ZACZNIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWA NAPĘDEM.

Poniżej zamieszczam link do filmu instruktażowego programowania pilota.
http://www.youtube.com/watch?v=DWJZgXwzD1g&NR=1&feature=endscreen

lub programowania pilota z szarymi klawiszami.
http://www.youtube.com/watch?v=pPgNQQJPcm4

PORADNIK

  PROGRAMOWANIA NOWEGO PILOTA HÖRMANN HSE 2-868

Zachowaj szczególną ostrożność. Jeżeli podczas programowania pilota znajdziesz się w zasięgu odbiornika radiowego, spowodujesz ruch bramy.
Koniecznie usuń wszystkie przeszkody z pola ruchu bramy.
Jeżeli nie masz oddzielnego wejścia do garażu, wszystkie czynności programowania powinny zostać wykonane z wnętrza garażu. Podczas wykonywania czynności programowania upewnij się że nie ma osób ani obiektów w obszarze ruchu bramy.
 • NALEŻY PRZYGOTOWAĆ STAREGO (nauczającego kodu) I NOWEGO PILOTA (uczącego się kodu).
 • Zbliżamy piloty do siebie (najlepiej tak, aby miały kontakt obudów).
 • Naciskamy przycisk STAREGO pilota i przytrzymujemy. Dioda LED zaświeci światłem ciągłym.
 • Naciskamy ten sam przycisk NOWEGO pilota i przytrzymujemy. Dioda LED zacznie migać powoli przez okres 4 sekund i zacznie migać szybko, gdy proces programowania kanału zostanie zakończony. Dioda zgaśnie po puszczeniu przycisku.
 • Proces programowania powtarzamy dla każdego kanału.
 • Testujemy nowego pilota. Jeżeli proces nie powiódł się, powtarzamy powyższe czynności.

Proces uczenia zostanie przerwany jeżeli puścisz kodowany przycisk w czasie migania diody LED.
Jeżeli zaistniej potrzeba usunięcia pamięci pilota,  można wykonać to przez przycisk reset znajdujący się w środku obudowy.

PO WYKONANIU CZYNNOŚCI NOWY PILOT PRZEJMIE USTAWIENIA OD STAREGO PILOTA I ZACZNIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWA NAPĘDEM.

Poniżej zamieszczam link do filmu instruktażowego programowania pilota.
http://www.youtube.com/watch?v=DWJZgXwzD1g&NR=1&feature=endscreen

lub programowania pilota z szarymi klawiszami.
http://www.youtube.com/watch?v=pPgNQQJPcm4

sobota, 15 grudnia 2012

Pilot SM2 -  

sztandarowy pilot do bramy

firmy NICE

Pilot SM2 jest pilotem dwukanałowym.Pilot SM2 - wersja niebieska.
     Pilot do bramy SM2 SMILO jest pilotem który w pierwszej wersji wprowadzonej na rynek miał obudowę koloru niebieskiego (jak powyżej). Kolejną odsłoną jest pilot w czarnej obudowie.
Pilot jest niezwykle popularnym pilotem na rynku. Można łatwo otrzymać części zamienne, takiej jak, obudowę, baterię.